Waterbasketbal Nederland

Seizoen 2019/20

Corona virus

Mede waterbasketballers,

Op woensdag 8 april is er een persbericht vanuit de KNZB gestuurd naar de media. Wat er in die persbericht staat kan je hieronder lezen:

Corona virus heeft grote impact op competities en andere wedstrijden in de zwemsport.

Woensdag 8 april

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus in Nederland volgen elkaar in hoog tempo op. Alle adviezen en maatregelen van de RIVM en het kabinet
zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te dammen. De KNZB draagt hiervoor vanzelfsprekend graag een steentje bij.

De Nederlandse regering heeft op 31 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd. De KNZB heeft hierop
besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/20 te stoppen, dan wel af te gelasten. Dit geldt dus ook voor alle NK's schoonspringen,
synchroonzwemmen en zwemmen van seizoen 2019/20 die nog gepland stonden. Het seizoen 2019/20 kent daarmee geen kampioenen.

"Voor alle individuele sporters, teams en verenigingen is het wegvallen van de mogelijkheid om te zwemmen heel vervelend", zegt Guust Jutte, verantwoordelijk
voor de wedstrijd- en breedtesport binnen de KNZB. "Niet alleen de resultaten waar een heel seizoen voor is getraind en gespeeld zijn niets meer waard,
ook de onderlinge verbondenheid en gezelligheid valt ineens weg. Zeker voor jeugdleden voor wie dit seizoen het laatste binnen een bepaalde leeftijdscaterogie
is, staat het stoppen van alle wedstrijden gelijk aan het ontnemen van een laatste kans in die caterogie. Maar we doen het met een goede reden: Gezondheid
gaat voor alles. Hopelijk kunnen we na de zomer weer 'gewoon' starten met onze activiteiten. Gelukkig hebben alle betrokkenen aangegeven dat we met de 
nodige flexibiliteit en acceptatie zo veel mogelijk recht kunnen doen aan de sportieve resultaten van de afgelopen maanden en zo het vervolg op een juiste 
wijze inrichten."

Voor de verschillende sportakken binnen de KNZB hebben de besluiten een verschillende uitwerking. We zetten de effecten van de diverse sporten hieronder
in het kort op een rij. Voor het gemak zet ik hieronder alleen het stuk over waterbasketbal.

Waterbasketbal

Voor het waterbasketbal zal de competitie 2020/21 geheel opnieuw beginnen. Er zijn geen kampioenen in 2020 en ook de Dirk Kuyt kampioenendag zal
helaas geen doorgan vinden dit jaar. In het volgende seizoen zal er wel weer een NK zij. Dit NK wordt dan in Meppel gehouden.

KNZB.