Waterbasketbal Nederland

Seizoen 2022

Info seizoen 2022 + 2023 (Update)

Goedendag allemaal, 

In ons vorige bericht hebben we u het voorstel voorgelegd om vanaf 2023 de competitiewedstrijden te gaan spelen in de periode maart tot en met september.
Begin oktober sluiten we het seizoen af met een NK. We zijn dan klaar met de competitie voor de volgende piek van besmettingen in het najaar en de winter.

Gisteren is het nieuws dat de regering ook de laatste Corona-beperkingen gaat beëindigen. Tegelijk heeft carnaval aangetoond dat we nog niet van Corona af zijn.

We hebben uitsluitend positieve reacties ontvangen op dit voorstel. En omdat we hebben aangegeven dat we ervan uit zouden gaan als een vereniging niet reageert,
de vereniging het eens is met dit voorstel, is het voorstel unaniem aangenomen.

Wij zouden het fijn vinden dat er ook weer aanbod komt van waterbasketbal-wedstrijden. Daarom hebben we het volgende verzoek voor 2022:

Wij verzoeken iedere vereniging, die een toernooi wil organiseren, ook teams van de andere regio’s wil uitnodigen. Op die manier creëren we wel aanbod van wedstrijden
voor iedereen die wil, kan en mag. Dat kunnen dan teams zijn die worden gevormd vanuit spelers uit verschillende teams of misschien zelfs vanuit verschillende verenigingen
samen. En als er misschien wat teveel teams zich aanmelden voor een toernooi, kan er wat flexibel omgegaan worden met de speeltijd om zo toch de mogelijkheid te hebben
om alle teams tegen elkaar te laten spelen.

Wij willen dan wel aan de verenigingen vragen om de toernooien niet op dezelfde dag te organiseren in twee regio’s. We hebben Manuel Bastiaans gevraagd om dit voor ons
allemaal te coördineren. Geplande toernooien kunt u aan hem doorgeven op emailadres: info@waterbasketbal.com

Daarnaast willen we proberen om in oktober 2022 een landelijk ‘open-inschrijvingstoernooi’ te organiseren waarvoor elke vereniging één of meerdere teams kan inschrijven.
Graag horen wij van jullie of er interesse voor is en welke vereniging dit evenement zou willen en kunnen organiseren?

Wij verwachten jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopelijk komen we elkaar snel weer ergens rond een zwembad tegen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Taakgroep Waterbasketbal

Renate van Urk
Martijn Kosters
Dolf van der Meulen
Dennis Seine