Waterbasketbal Nederland
© Waterbasketbal Nederland info@waterbasketbal.com Laatste update: 30 juni 2024
Spelregels
Hieronder staan de spelregels met betrekking op het waterbasketbal. Een doelpunt wordt gescoord door de bal van bovenaf door de basketring te werpen, waardoor de bal door het netje gaat of erin blijft hangen. Een doelpunt telt altijd voor een punt. Een doelpunt rechtstreeks gescoord uit een strafworp telt voor twee punten. Het is niet toegestaan dat de spelers de basket aanraken met enig lichaamsdeel. Ook is het niet toegestaan dat de spelers, de denkbeeldige koker boven de basketring doorbreken met enig lichaamsdeel. Het is verboden te zwemmen met de bal. De bal mag verplaatst worden door een worp van de ene speler naar de andere speler. Als een speler de bal niet kan afspelen naar een ploeggenoot, kan hij de bal ook buiten handbereik gooien en deze na minimaal een zwemslag weer oppakken van het water, De speler mag maximaal vier seconden de bal vast of binnen handbereik hebben. Na vier seconden moet de bal buiten handbereik verplaatst worden. Het is een verdediger toegestaan bij het spelen van de bal door een aanvaller, deze bal te blokkeren met een arm. Deze arm moet in het verticale vlak blijven.
Er wordt een uitzetting met vervanging met strafworp gegeven aan een speler als: Een speler zijn derde persoonlijke fout heeft gekregen. Een speler gebrek aan eerbied toont aan scheidsrechters, de juryleden en andere KNZB official
Uitsluiting zonder vervanging met strafworp. Een speler die een uitzetting met vervanging heeft gekregen, zich tijdens hetzelfde wedstrijd opnieuw in het speelveld begeeft. Een speler onbehoorlijke taal en/of bedreigingen uit ten opzichte van medespelers, tegenstanders, de scheidsrechters, de juryleden en andere KNZB officials. Een speler een tegenstander opzettelijk letsel toebrengt of opzettelijk letsel probeert toe te brengen
Gele kaart Het straffen van een P wordt gecombineerd met een tijdstraf. Dit is een aanvulling op paragraaf 7.1 van het handboek. De eerste P voor een speler : 20 seconden het veld uit. De tweede P voor een speler : 60 seconden het veld uit. De derde P voor een speler : >>UMV Na het krijgen van de P dient de betreffende speler direct op het dichstbijzijnde punt het veld te gaan en om het zwembad heen te zwemmen naar zijn eigen trainer die zich bevind nabij de eigen achterlijk. Als de achterlijn een kant is, zal de coach zich in de rechterhoek opstellen. De straftijd gaat in zodra de scheidsrechter het spel weer vrijgeeft middens een vrije worp of strafbal. Gedurende de straftijd mag er geen vervangende speler ingebracht worden (er wordt dus met een man minder gespeeld.)